เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
library_books ประกาศ แผนก่ารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 [ เปิดอ่าน 95 ครั้ง ]

เว็บบอร์ด

แบบสำรวจความคิดเห็น

live_help อยากให้ อบต.โป่งผา พัฒนาด้านไหนมากที่สุด

ด้านการศึกษา

ด้านกิจกรรมนันทนการ

ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

การบริการทั่วไป

ด้านการท่องเที่ยว

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้านรายได้หรือภาษี

ด้านสาธารณสุข

ด้านส่งเสริมอาชีพและรายได้


หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชียงราย
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ
ข่าวสารเชียงราย