<
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
12 กรกฎาคม 2555, 15:00 น.

ประกวดคำขวัญวันแม่ อบต.โป่งผา

 

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ  ปี 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

************************************************

1.  บุคคลหนึ่งสามารถส่งคำขวัญได้ 1 คำขวัญ เป็นคำขวัญภาษาไทยความยาวไม่เกิน 18 คำ และเป็นคำขวัญที่ผู้เข้าประกวดแต่งขึ้นเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคัดลอกดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัล เผยแพร่หรือปรากฎที่ใดมาก่อน
2.  ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ตำบลโป่งผาเท่านั้น
3.  การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

4.  ส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ที่ ห้องส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย     จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ โทร. 053-646085, 053-646627, 086-4268858  ซึ่งคำขวัญที่ได้รับรางวัล      จะนำไปจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

5.  เริ่มส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2555 ณ ห้องส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

-  การประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาhttp://www.pongpha.org และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

-  มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในวันที่ 10 สิงหาคม 2555   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 
6.  รางวัล การประกวด

          ระดับประถมศึกษา

 รางวัลชนะเลิศ                         เงินรางวัล  1,500.- บาท         พร้อมเกียรติบัตร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          เงินรางวัล  1,000.- บาท         พร้อมเกียรติบัตร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          เงินรางวัล     500.- บาท        พร้อมเกียรติบัตร

 รางวัลชมเชย 2 รางวัล                รางวัลละ      300.- บาท        พร้อมเกียรติบัตร

          ระดับมัธยมศึกษา

 รางวัลชนะเลิศ                         เงินรางวัล  1,500.- บาท         พร้อมเกียรติบัตร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          เงินรางวัล  1,000.- บาท         พร้อมเกียรติบัตร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          เงินรางวัล     500.- บาท        พร้อมเกียรติบัตร

 รางวัลชมเชย 2 รางวัล               รางวัลละ      300.- บาท        พร้อมเกียรติบัตร

7.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555    ได้กำหนดเกณฑ์การตัดสินให้ คะแนน ดังนี้

     6.1 ความน่าสนใจของคำขวัญ ถูกต้องตามหลักภาษา                   10  คะแนน

     6.2 การให้แนวคิดที่ดี  เนื้อหาของคำขวัญเชิงสร้างสรรค์               10  คะแนน

     6.3 การใช้คำและภาษากะทัดรัด คล้องจอง สละสลวย และไพเราะ     10  คะแนน

     6.4 การสื่อความหมายชัดเจนถึงวันแม่แห่งชาติ                          20  คะแนน

                รวมคะแนน                                                        50  คะแนน

 ****ใบสมัครการประกวดคำขวัญวันแม่ 2555 ตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลด

 


Download เอกสารแนบ
1.
ebf_1342080052.pdf ( 110.22 KB )