ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 599 ครั้ง ]
รับคณะศึกษาดูงาน อบต.นาเตย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาเตย จังหวัดพังงาซึ่งมาดูงานศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่ดี โดยมี รองสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต.โป่งผา รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา และ นายเอกรินทร์ เจริญราช หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าว