ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 406 ครั้ง ]
กีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.โป่งผา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตำบลโป่งผา(กีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผา) โดยมี น้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายสมคิด มหาวงศนันท์ กำนันตำบลโป่งผา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแข่งขันๆกีฬาของน้องๆเด็กปฐมวัย สร้างความสนุกสนาน และมีผู้ปกครองมาร่วมเชียร์ส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม