ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 584 ครั้ง ]
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในเขตตำบลโป่งผา ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา