ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 476 ครั้ง ]
ผู้แทนกงศุลจากญี่ปุ่นตรวจความคืบหน้ารถดับเพลิงเอนกประสงค์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้แทนจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจความคืบหน้าในการจัดหารถดับเพลิงเอนกประสงค์ ที่ทาง อบต.โป่งผา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) ซึ่ง วันที่ 21 มีนาคม 2561 นี้ ทาง อบต.โป่งผาจะมีพิธีส่งมอบรถอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลญี่ปุ่น