ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 503 ครั้ง ]
ขับเคลื่อน นโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในตำบลโป่งผา ณ หมู่บ้านน้ำจำกลาง หมู่ 12

วันนี้ 2 มีนาคม 2561 อบต.โป่งผา ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในตำบลโป่งผา ณ หมู่บ้านน้ำจำกลาง หมู่ 12 โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนพร้อมชี้แจงความเป็นมาของโครงการ การทำประชาคม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากภาคประชาชน