ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 579 ครั้ง ]
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 อบต.โป่งผา นำโดย รองสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าที่ในสังกัด อบต.โป่งผาและกำนันผู้ใหญ่บ้าน มวลชน ในตำบลโป่งผา เข้า ในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 "2,000 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ณ พระธาตุดอยตุง