ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 348 ครั้ง ]
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 9 บ้านจ้องวัด

วันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านจ้องวัด