ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 519 ครั้ง ]
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 1 บ้านจ้อง

วันที่ 7 มีนาคม 2561 อบต.โป่งผา ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในตำบลโป่งผา ณ บ้านจ้อง หมู่ที่ 1 โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนพร้อมชี้แจงความเป็นมาของโครงการ การทำประชาคม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากภาคประชาชน