ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 341 ครั้ง ]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 8 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าวด้วย