ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 496 ครั้ง ]
"ไทยนิยม ยั่งยืน" ในตำบลโป่งผา ณ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2

วันที่ 9 มีนาคม 2561 อบต.โป่งผา ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในตำบลโป่งผา ณ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 โดยมีคณะทำงานได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ การทำประชาคม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากประชาชนในหมู่บ้าน