ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 615 ครั้ง ]
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแฝ

วันนี้ 12 มีนาคม 2561 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแฝ เวทีที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร การทำเวทีประชาคมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อนำปัญหาและความต้องการมาดำเนินการต่อไป