ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 484 ครั้ง ]
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ เวทีที่ 1 การปรับทุกข์ ผูกมิตร นำเสนอปัญหาและทำประชาคมในชุมชน