ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 507 ครั้ง ]
วัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 อบต.โป่งผา ได้จัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมการอ่านสาส์น เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ/ และในปีนี้ อปพร.ตำบลโป่งผาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดสุสานบ้านจ้อง-น้ำจำ ด้วย