ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 410 ครั้ง ]
ไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล

วันทีี 2 เมษายน 2561 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 6 คณะทำงานได้ลงพื้นที่ไปสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการ เวทีที่ 2 โดยมีคนในชุมชนมาร่วมรับฟังและทำประชาคมร่วมกัน