ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 315 ครั้ง ]
พิธีมอบวุฒิบัติให้แก่เด็กปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 อบต.โป่งผา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัติให้แก่เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.โป่งผา