ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 326 ครั้ง ]
ต้อนรับปลัด อบต.

วันที่ 30 เมษายน 2561 อบต.โป่งผาได้ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่ได้มาส่ง ว่าที่ร้อยโทธัชชัย ธีรเวโรจน์ ซึ่งได้โอนย้ายจาก อบต.สถาน เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ปลัด อบต.โป่งผา