ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 793 ครั้ง ]
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 อบต.โป่งผาได้จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ธัชชัย ธีรเวโรจน์ ปลัด อบต.โป่งผาพร้อมด้วยหัวหน้ากอง ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานบริการประชาชนของ อบต.โป่งผา