ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 552 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์รับทราบวิธีการใช้เครื่องและทดลองใช้งานเครื่องลงคะแนนเลือกแบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561เวลา 14.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อบต.โป่งผาจัดให้ มีการประชาสัมพันธ์รับทราบวิธีการใช้เครื่องและทดลองใช้งานเครื่องลงคะแนนเลือกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายจะร่วมรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะและนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการประกาศกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนน ต่อไป