ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 587 ครั้ง ]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 อบต.โป่งผาจัดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และเรื่องอื่นๆ

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen