ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 792 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยดนตรีพื้นเมือง

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อบต.โป่งผาร่วมกับโรงเรียนบ้านจ้องจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยดนตรีพื้นเมือง..โดยมีรองสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต.โป่งผา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีพื้นเมือง พื้นบ้านให้แก่น้องๆ นักเรียนโดยมีวิทยากรซึ่งเป็นวิทยากรท้องถิ่น มีภูมิปัญญาในเรื่องดนตรีพื้นเมืองมาสอนน้องๆเพื่อให้ได้รับความรู้และการสืบสานต่อไป