ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 541 ครั้ง ]
สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีจินอิจิ ฮอนด้า นายกเทศบาลเมืองทะมุระ จังหวัดฟุกุชิม่า ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะซึ่งทางเมืองทะมุระได้ความร่วมมือและประสานสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนในเรื่องของการท่องเที่ยวทางถ้ำซึ่งเมืองทะมุระก็มีถ้ำ ซึงการพบปะแลกเปลี่ยนในวันนี้ อบต.โป่งผาได้ประสานทางวณอุทยานถ้ำหลวงในการขอเข้าชมถ้ำหลวงแลการเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพในตำบลโป่งผา คือกลุ่ม แกะสลักหยก หิน กลุุ่มผู้ผลิตและแปรรูปไวน์ หลังจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชมวัดดอยเวา ซึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสองเมืองแล้วยังเป็นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการต่างๆ แลการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่นด้วย