ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 189 ครั้ง ]
ต้อนรับคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 อบต.โป่งผาและอำเภอแม่สายได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยท่านกล้านรงค์ จันทิก ได้ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลโป่งผาและโครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งผา พร้อมกันนี้ทางนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมาธิการ สนช.และการตอบข้อซักถามต่างๆ โดยมีตัวแทนผู้นำในตำบลโป่งผาได้ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย