ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 753 ครั้ง ]
ฉีดพ่นป้องกันยุง

วันที่ 31 สิงหาคม 2531 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกฉีดพ่นป้องกันยุง ณ สถานีตำรวจย่อย หน่วยบริการประชาชนตำบลโป่งผา