ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 631 ครั้ง ]
อบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

วันที่ 3 ก.ย. 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งผาได้จัดอบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย โดย อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน โดยภาคเช้า ให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจ้อง ภาพถ่าย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจำ