ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 671 ครั้ง ]
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแม่สายในมิติด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อบต.โป่งผา อำเภอแม่สายได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแม่สายในมิติด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอแม่สายในรูปแบบเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน โดยมี นายบดินทร์ เทียมภักดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ด้วย