ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 527 ครั้ง ]
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูนและคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ 14 กันยายน 2561 อบต.โป่งผา ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูนและคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่