ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 601 ครั้ง ]
ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 13-15 กันยายน 2561 อบต.โป่งผา ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ บ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันที่ 13 กันยายน 2561 ได้มีพิธีเปิดการอบรมและซักซ้อมก่อนออกเดินทาง เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าวและวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์ ณ บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen