ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 612 ครั้ง ]
จิตอาสาพัฒนาขุนน้ำนางนอน

เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2561 ราษฎรจิตอาสาตำบลโป่งผา โดยการนำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลโป่งผา ได้มาร่วมกันมาขนหินและปรับทางเดินบริเวณขุนน้ำนางนอน และร่วมกันพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อปรับภูมิทัศน์ขุนน้ำนางนอนให้สวยงามเพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน