ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 575 ครั้ง ]
อบรมโครงการผู้ปฎิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายได้จัดฝึกอบรมโครงการผู้ปฎิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ ณ ห้องประชุม อบต.โป่งผา โดยมีผู้เข้าอบรมจากตำบลโป่งผา ตำบลบ้านด้าย และตำบลโป่งงาม ซึ่งการอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้น