ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 432 ครั้ง ]
ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ อบต.โป่งผา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 อบต.โป่งผาจัดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ขึ้นเป็นครั้งแรก และจะจัดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-22.00 น. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพืธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายสภาและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโป่งผาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยรูปแบบตลาดประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จักดำเนินในลักษณะ โป่งผากาดหมั้ว ครัวฮอมล้านนา เน้นให้ผู้ค้าขายและผู้มาร่วมกิจกรรมมีการแต่งกายในชุดพื้นเมืองล้านนาและชุดชาติพันธุ์ มีการรณรงค์ให้ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดเป็นภาชนะห่อหุ้มอาหารอาหาร หรือย่อยสลายได้ เน้นไม่ให้เกิดขยะ หลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติก เพื่อไม่เป็นภาระให้สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด ผลัดเปลี่ยนกันมาแสดงให้ผู้มาเยือนได้ชมอยู่เสมอ #ตลาดประชารัฐ อบต.โป่งผา