ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 145 ครั้ง ]
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนตำบลโป่งผา

อบต.โป่งผา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนตำบลโป่งผา โดยการจัดกิจกรรมเต้นบาสโลประหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยมีประชาชนในตำบลโป่งผามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย