ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 678 ครั้ง ]
พิธีมอบโรงอาหารเพื่อน้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ โ

วันนี้ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ สังกัด อบต.โป่งผา ได้ จัดพิธีมอบโรงอาหารเพื่อน้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ โดยมี ทีมงานพ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่น และ นายกเสรี ทิจินะ อดีตนายก อบต.โป่งผา คุณอาหลิงและกลุ่มเพื่อน ตลอดจนชมรมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า ศพด.หนองอ้อ และประชาชน หมู่ที่ 2/หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมสมทบสร้างอาหารโรงอาหารแห่งนี้ โดยวันนี้ได้มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอแม่สาย นายสมศักดิ์ คณาคำ ได้มากล่าวให้โอวาทและตัดริบบิ้นพร้อมกับ แขกผู้มีเกียรติ อาคารโรงอาหารแห่งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 250,000.-บาท เพื่อให้น้องๆมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ในนามของ ศพด.หนองอ้อ และ อบต.โป่งผา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้