ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 835 ครั้ง ]
พิธีเปิดโครงการ 7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนน

วันนี้ 27 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งผา/ สมาชิก อปพร.ทุกหมู่บ้าน /ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย หน่วยบริการประชาชน (ตู้ยามโป่งผา) /หมวดลาดตระเวณ ฉก.ม.3 หมวดทหารม้าที่ 1 ร้อยทหารม้าที่ 3/ร่วมพิธีเปิดโครงการ 7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่โดยมี รองสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนนายก อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวโดยมีการตั้งจุดบริการประชาชน อบต.โป่งผา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562