ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 224 ครั้ง ]
รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและรณรงค์การคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลโป่งผา

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ขานรันนโยบาย 60 วันแยกก่อนทิ้งของจังหวัดเชียงราย และนโยบายรัฐบาลโดยการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลโป่งผาทุกหมู่บ้าน ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อให้เป็นตำบลโป่งผาเมืองสะอาด