ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 738 ครั้ง ]
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อำเภอแม่สาย ประจำปี 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 262 อำเภอแม่สายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอแม่สาย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อำเภอแม่สาย ประจำปี 2562 โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยของหมอกควันและไฟป่า และกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและมีส่วนร่วมกันในการลด ป้องกัน และบรรเทาปัญหาหมอกควัน ที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่อำเภอแม่สาย โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้พร้อมทั้งมีการมอบป้ายรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันให้แก่ผู้แทนชุมชนแล้วทำการปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อฉีดพ่นละอองน้ำเป็นสัญลักษณ์ในการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ