ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 538 ครั้ง ]
ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลและจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่นั่งเพื่อรับเสด็จฯและความพร้อมด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย