ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 573 ครั้ง ]
D-day ฉีดพ่นน้ำและร่วมกันรดน้ำต้นไม้ ล้างถนน สร้างความชื้นในอากาศ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้เข้าร่วมฉีดพ่นน้ำและร่วมกันรดน้ำต้นไม้ ล้างถนน สร้างความชื้นในอากาศ เพื่อชะล้างฝุ่นละออง และบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย #ร่วมสร้างเมืองเชียงรายให้น่าอยู่