ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 142 ครั้ง ]
รณรงค์คัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา ตั้งแต่ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยการนำของ รองสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์ในเรื่องของการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ให้กับพ่อค้าแม่ค้า บริเวณ หาดนางนอนและร้านค้าบริเวณขุนน้ำนางนอน สระมรกต ซึ่งทุกคนเข้าใจและพร้อมจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี