ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 681 ครั้ง ]
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งผา

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งผา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง โดยมีคณะครูและน้องๆเด็กนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์พร้อมแจกแผ่นพับฯให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้