ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 679 ครั้ง ]
ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง พร้อมนนัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2001 ปี

วันที่ 20 มีนาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โป่งผา ได้ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ แห่ตุง และพิธีขบวนแห่รัตนสัตตนัง สักการะพระธาตุดอยตุง พร้อมนนัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2001 ปี สืบมา "หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" โดยมีมวลชนและพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีเป็นจำนวนมาก