ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 548 ครั้ง ]
อำเภอแม่สายระดมรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและดักละอองหมอกควันที่มีค่า Pm 2.5 เกินมาตรฐาน

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. อำเภอแม่สายระดมรถบรรทุกน้ำของ อปท. รวม 10 คัน และขอสนับสนุนรถพ่นน้ำแรงดันสูงจากศูนย์ ปภ.เขต 15 จังหวัดเชียงราย ทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สาย ตามข้อสั่งการของ ผวจ.ชร. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและดักละอองหมอกควันที่มีค่า Pm 2.5 เกินมาตรฐาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชน "ทำพร้อมกัน เวลาเดียวกัน ทำทุกวัน จนกว่าหมอกควันจางหาย" โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดน :