ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 728 ครั้ง ]
#แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.โป่งผา

#แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.โป่งผา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ออนไลน์ขึ้น ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อเราจะนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานในลำดับต่อไป ท่านสามารถกดที่ link https://forms.gle/PMpVALS7t1vwDLw16