ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 468 ครั้ง ]
ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด(รสปส) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาร่วมกับศูนย์การปฎิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ศปป.2 กอ.รมน.)ได้จัดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด(รสปส)รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 ขึ้น ณ หมู่บ้านป่าแฝ หมู่ที่3 โดยมีการอบรมให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด, วิธีสังเกตุพฤติกรรมของผู้ที่ลักลอบขนยา และสาธิตการตรวจค้นรถผู้ต้องสงสัย โดยมีราษฎรอาสาในพื้นที่ร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen