ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 315 ครั้ง ]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาทั้งนี้เพื่อ พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการด้านการจัดบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในตำบลโป่งผา