ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 93 ครั้ง ]
อบต.โป่งผา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.โป่งผา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันนี้ 5-11 มิถุนายน 2562 อบต.โป่งผาร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่สายออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงลูกด้วยนมในชุมชนต่าง ๆ ในเขตตำบลโป่งผา จำนวนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โดยได้เคลื่อนที่ไปยังหมู่บ้านต่างๆในตำบลโป่งผามีประชาชนได้นำสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขและแมว มารับบริการในการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ต้องขอบคุณทีมงานปศุสัตว์อำเภอแม่สาย ผู้ใหญ่บ้าน/ส อบต./ อสม.ประจำหมู่บ้านทั้ง12หมู่บ้าน ที่ได้สละเวลามาช่วยกันทำงาน