ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 551 ครั้ง ]
อบต.โป่งผา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ โครงการร้อยใจรักษ์

วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 อบต.โป่งผา ได้นำผู้นำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลโป่งผา ฝ่ายสภา อบต/พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โป่งผา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ โครงการร้อยใจรักษ์ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการ ดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดการนำเอาแนวคิดตามพระราชดำริในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต /ใช้ในการทำงาน /การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง /เพื่อสร้างความเข้าใจ ในหลักการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง /เพื่อให้สามารถ ทำแผนการดำเนินการ โครงการ และนำองค์ความรู้กลับไป ปฏิบัติจริงด้วย