ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 87 ครั้ง ]
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านน้ำจำ และภาคประชาชนในตำบลโป่งผา จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และให้เด็กนักเรียนมีการวาดรูปจากจินตนาการในการต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน การเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญการป้องกันภัยจากยาเสพติด สร้างจิตสำนึกต่อต้านยาเสพติดให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ต่อไป