ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 582 ครั้ง ]
กิจกรรม "วันคนอาสา"

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาโดยการนำของรองสุดา ปฎิเสน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม "วันคนอาสา" โดยช่วงเช้านี้มีการนำมวลชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา บริเวณ หนองน้ำพุ หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งผา กิจกรรม วันคนอาสา เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักจิตอาสาจากทั่วโลก ได้มารวมตัวกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการรำลึกถึงและขอบคุณในความเสียสละของนักจิตอาสา อีกทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดพลังจิตอาสารุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงการกระทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน